Autorzy
Rodzaje
Techniki
Tworzywa
Słowa kluczowe
Daty
Zbiory
Liczba odwiedzin: 46514 Liczba prezentowanych eksponatów :6820

8

8. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej

A

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (1900-1939, 1945-1950, 1956-)

Akademickie Koło Białostoczan w Warszawie (1921-1939)

Ammon Samuel (c. 1590-1622)

Amtskomisariat w Gródku (1941-1944)

Andreev Georgi (1936-2014)

Andriolli Elwiro Michał (1836-1893)

Antoni Szymaniuk (1921-1994)

Artysiewicz Agłaja (1931-)

Artystyczna Fotografja "ŚWIT" Ś-to Jańska 81 Warszawa

Atelier "EM-PE-GE" ul. Marszałkowska 141 Warszawa

Atelier Lemark

Aumiller Józef (1892-1963)

Axentowicz Teodor (1859-1938)

B

Bank Gospodarstwa Krajowego

Baranowski Leszek (1922-?)

Barre Jacques Jean (1793-1855)

Batowski Zygmunt (1876-1944)

Bazar Przemysłu Ludowego Spółka Handlowa z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Białymstoku

Bąbczyński Zygmunt J.

Beker Adam

Białostocki Klub Sportowy "Jagiellonia"

Białostocki Komitet Obwodowy Komunistycznej Partii (bolszewików)

Białostockie Towarzystwo Dramatyczne „Pochodnia”

Białostockie Towarzystwo Elektryczności

Białostockie Towarzystwo Miłośników Sztuki Dramatycznej i Muzycznej „Muza”

Białostockie Zaklady Graficzne

Białystok, Foto-Film , ul. Wołodyjowskiego 13

Bilajew Władimir

Bilińska-Bohdanowiczowa Anna (1857-1893)

Biuro Propagandy

Biuro Wydawnictw Artystycznych i Ludowych CPL i A

Błażejewski Wacław (1920-)

Bobowska

Bogoria Skotnicki Michał (1775-1808)

Bolesław Paszkowski, Wrszawa Krakowskie Przedmieście 1

Bołoz Tadeusz (1910-1992)

Borowska Maria

Boznańska Olga (1865-1940)

Brykalski Przemysław (1929-1995)

Bujnowski Zygmunt (1895-1927)

Bukowska Placyda (1907-1974)

Być może wyrób miejscowy, rzemieśniczy.

C

C. Wöltje

Cechy Chrześcijańskie Miasta Białegostoku

Celofix-Postkarte D.R.P. 176323

Centralna Agencja Fotograficzna

Centralna Szkoła Polskiej Zjednoczonej Patii Robotniczej im. Juliana Marchlewskiego

Centralne Archiwum Wojskowe

Centrum Wyszkolenia Saperów

Cesarsko-Królewska Komisja do spraw Nagany i Potwierdzenia Szlachectwa Mieszkańców Królestwa Galicji Zachodniej

Cękalska Krystyna (1920-2011)

Ch. Taliński, Białystok, Sienkiewicza 24

Charyton Józef (1909-1975)

Chełmoński Józef (1849-1914)

Chlebowski i Michałowski p.f. "Świt"

Chodziński Kazimierz (1861-1921)

Chomicz Witold

Choroszucha Antoni

Chudzik Sławomir (1934-1993)

Chwoczyński Fiodor

Ciulkin Andrzej

Clesinger Jean Baptiste Auguste (1814-1883)

Czasznicka Zofia (1889-1973)

Czermański Zdzisław (1900-1970)

Czerwiński Edward (1892-1966)

D

Daniłowicz Michał (ok. 1558-1624)

David Pierre Jean (1788-1856)

Dowództwo Okręgu Wojskowego nr II

Drukarnia "Barbes"

Drukarnia "Lechia"

Drukarnia "Lechja"

Drukarnia "Literacka"

Drukarnia "Polonia"

drukarnia "Wiktoria"

Drukarnia "Znicz"

Drukarnia A.B.C.

Drukarnia i Litografia "Litograf"

Drukarnia I.D. Sytjana

Drukarnia Kajetana Strupczewskiego

Drukarnia Kisielewski

Drukarnia Lechja , Białystok

Drukarnia Miszondznika

Drukarnia Prużańskiego Mejera

Drukarnia św. Wojciecha w Poznaniu

Drukarnia Tytusa Talikowskiego

Duksin D.

Dunin-Bartodziejski Marian (1901-1964)

E

E. Iskrzyński pinx. Editton Images Religieuses

Edelman Marek

Ehrlich J.

Eibisch Eugeniusz (1896-1987)

Elektrownia Białystok

Elgin National Watch Company

Esperanto Verlag Friedrich Ellersiek, Berlin S.59, Wissmannstr. 46

F

Fabryka Karola Juliusza Mintera (1828-1881)

Fabryka Papieru w Jeziornie

Fabryka Przetworów Chemicznych Ferdynand Adolf i Gustaw Pal "Dobrolin"

Fabryka Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej

Fabryka zeszytów Br. Zilberberg

Falk Studios

Fałat Julian (1853-1929)

Fot. J. Rotsztejn, Augustów

Fot. J. Urbański, Warszawa, Złota 76

Foto "Gromada" Białystok

Foto "STAR" L. Sykulskiego - Warszawa ul. Ząbkowska 2

Foto Donnerhack Wittstock (Dosse)

FOTO Romuald Sieskiewicz, Białystok, ul. Zamenhofa 1 m. 18

Foto-Extra B. Szałkowski, Hajnówka, Piłsudskiego 6

Fotografia Artystyczna "Studio"

Fotografia Artystyczna i pracownia portretów "ŚWIT" Warszawa

Fotografia I.Bernsztejna 64. Suwałki, ul. Kościuszki 64

Fotografia J. Cyroto, Łomża ul. Dworna

Front Jedności Narodowej

G

Gabinet Portrait

Galski Mieczysław

Gargul Władysław

Gebethner i Wolff

Georg Stilke

Gerson Wojciech (1831-1901)

Gierszelman

Główna Drukarnia Wojskowa

Godziszewski Tadeusz (1904-1977)

Goławski Michał

Gosławski Józef Jan (1908-1963)

Grassi Józef Maria (1757–1838)

Gröll Karol Michał (1770-1852)

Gruszecki Antoni (1734-1798)

Gruszkiewicz Julian (1889-)

Grycendler Izaak (1908-1944)

Gutkiewicz Stanisław (1910-1942)

H

Hám Anton (1899-1965)

Hauptmünzamt

Hiszpańska-Neumann Maria (1917-1980)

Horyd Józef

Hugueinin Frs.

Huntington Seth G. (1920-2021)

I

I. A. Lewinson

Ignacy Pieńkowski (1877-1948)

Iwanowski Błażej (1889-1966)

Izabela Marcjan

Izba Rzemieślnicza w Białymstoku

Izba Wytrzeźwień w Białymstoku

J

J. Hattowski

J. Honig & Zoonen

J. K. Baranowski

Jakubowski

Jan Klemens Branicki (1689-1771)

Januszkiewicz Leokadia (1909- )

Jarnuszewicz Jerzy

Jaroszyński J.

Jastrzębowski Wojciech (1884-1963)

Jeljaszewicz Aleksander

Jodkowski Józef

Józef Sławicki

Juraszajtis M.W.

Jurkowski Wiesław (1939-)

K

Kajka Michał (1858-1940)

Kancelaria Sztabu Uralsko-Kazańskiego Wojska

Kapituła Orderu Virtuti Militari

Kapostas Andrzej (1757-1796)

Karny Alfons (1901-1989)

Kawelin Mikołaj

Kazimiera Śledzińska

Klub Sportowy "Jagiellonia"

Klub Sportowy Gwardia Białystok

Kluge Ryszard

Koło Miłośników Historii, Literatury i Sztuki w Białymstoku

Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w Białymstoku

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Białymstoku

Komierowski Wacław

Komisarz Rządu na Miasto Wilno

Komisja Letniskowa w Augustowie

Komitet "Dni przeciwgruźliczych"

Komitet "Tygodnia książki polskiej"

Komitet Budowy Domu Ludowego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Komitet Dni Szopenowskich w Polsce

Komitet Frontu Jedności Narodu Województwa Podlaskiego

Komitet Obwodowy "Tygodnia Szkoły Powszechnej"

Komitet Obywatelski Obchodu Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego

Komitet Obywatelski Pożyczki Narodowej

Komitet Obywatelski Przyjęcia Pana Ministra Marjana Zyndram Kościałkowskiego i Jego Małżonki

Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa

Komitet Uczczenia Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego

Komitet Wojewódzkiego Balu Reprezentacyjnego w Białymstoku

Komitet Wykonawczy "Balu bez balu"

Komitet Wykonawczy "Tygodnia dziecka"

Kondrusik Mikołaj

Koreň Josef (1912-1971)

Kosiński Jan

Kosiński Konstanty

Kossak Juliusz (1824-1899)

Kossak Wojciech Horacy (1856-1942)

Kossakowski Wacław

Kościelniak Mieczysław (1912-1993)

Kotarbiński Mieczysław (1890-1943)

Kotsis Aleksander (1836-1877)

Kowalik Wacław (1913-1983)

Kozakiewicz Antoni (1841-1929)

Krasiński Jan Kazimierz

Krasnyj Monetnyj Dwor

Krotochwil Marian Gleb (1906-1997)

Krystyna Grzybowska-Konecka (1924-2017)

Krzeczanowski Izaak (1910-1941)

Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół średnich i Wyższych

Księgarnia S. i J. Zielonkówien w Suwałkach

Kunsttischlerei „Kimbel & Friedrichsen”

Kurator Okręgu Szkolnego Brzeskiego

Kurjer Poranny

Kurmanowicz Józef

Kwiatkowski Remigiusz

L

Landau Natalia (1907-1943)

Laskauer Piotr

Laszenko Aleksander (1883-1944)

Lauer Ludwig Christian (1817-1873)

Legjon Młodych

Lengiewicz Jerzy (1931–2016)

LEONAR

Lesman W.

Lewestam Henryk

Liga Kobiet

Liga Morska i Kolonialna

Liga Obrony Powietrznej i Przecigazowej

Liga Obrony Powietrznej Państwa

Liga Ochrony Przyrody

Linas Hacedek

Lipiński Eryk (1908-1991)

Litewski Rząd Tymczasowy (Taryba)

Ł

Ł.W.

Łabanowska Dorota

Łabanowski Jerzy (1932-1999)

Łoznicki Borys

Łubniewicz Albin (1910-1986)

M

M.S. Kuzniecow Towarzystwo Produkcji Wyrobów Porcelanowych i Ceramicznych

Macura Rudolf

Madejski Zygmunt (1910-1984)

Madeyski Antoni (1862-1939)

Magistrat miasta Białegostoku

Magistrat miasta Starosielce

Maksymilian Fajans - Warszawa ul. Długa 550

Malarewicz-Krajewska Helena (1910-1998)

Malczewski Jacek (1854-1929)

Malczewski Rafał (1892-1965)

Malecki Władysław (1836-1900)

Manufaktura Porcelany w Sevres (1756-

Marre Ernest

Masłowski Stanisław (1853-1926)

Matejko Jan (1838-1893)

Mehoffer Józef (1869-1946)

mennica Altona

mennica amberska

mennica antwerpska

mennica berlińska

mennica brugijska

mennica brukselska

mennica brzeska

mennica bydgoska

mennica dordrechtska

mennica drezdeńska

mennica elbląska

mennica erolzheimska

mennica gdańska

mennica genewska

mennica goslarska

mennica gubińska

mennica gubińska lub grünthalska

mennica hallska

mennica hamburska

mennica harderwijkska

mennica jekaterynburska

mennica koływańska

mennica kowieńska

mennica krakowska

mennica kremnicka

mennica królewiecka

mennica leningradzka

mennica lipska

mennica londyńska

mennica lwowska

mennica łobżenicka

mennica monachijska

mennica moskiewska

mennica muldenhütteńska

mennica nagybańska

Mennica Państwowa (1924-1994)

mennica paryska

mennica petersburska

mennica poznańska

mennica ryska

mennica salzburska

mennica sjestrojecka

mennica smolnicka

Mennica Stanów Zjednoczonych

mennica strasburska

mennica suczawska

mennica sztokholmska

mennica teherańska

mennica toruńska

mennica tournaiska

mennica ujazdowska

mennica w Bad Berleburg

mennica w Lille

mennica warszawska

mennica wiedeńska

mennica wileńska

mennica wrocławska

Michałowski Piotr (1800-1855)

Michałowski Stanisław

Michałowski Stanisław (1915-1980)

Miejska Rada Narodowa w Białymstoku

Miejska Szkoła Zawodowa Dokształcająca

Miejski Uniwersytet Powszechny

Międzynarodowa Organizacja Uchodźców

Międzynarodowa Organizacja Zdrowia

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża

Mikołaj Niekrasow

Mines Jakow

Minheimer Jan Salomon (1808-1879)

Ministerstwo Administracji Publicznej

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego

Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Poczt i Telegrafów

Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Cesarstwa Rosyjskiego

Mirkowska Fabryka Papieru

Miśnieńska Manufaktura Porcelany

monogramista GP

Morawiecki Antoni

Mother & Children SS Wheeler Binghamton NY Photographer

Musielak Irena

Mutzenmacher Józef (1903-1947)

Muzeum Państwowe w Grodnie

N

Nadelman Janecka Leonia (1909-2003)

Narodowy Bank Polski (1945-)

Naruszewicz Adam Tadeusz Stanisław (1733-1796)

Niemcówna Zofia

Niesiołowski Tymon (1882-1965)

Niewiańsk

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

nieznane

Noakowski Stanisław (1867-1928)

Nogaj Jerzy

Norblin i Spółka

Nowakowski Seweryn

Nowoczesna Spółka Wydawnicza S.A.

O

Obywatelski Komitet Wyborczy "Solidarność"

Ochotnicze Rezerwy Milicji Obywatelskiej

Ognisko Kolejowe w Białymstoku

Okręgowy Szpital Koni w Białymstoku

Oksza Tadeusz

Olesiński Antonii (1857-1904)

Ostrowski Stanisław Kazimierz (1879-1947)

P

Pabjan Jan

Pankiewicz Józef (1866-1940)

Państwowa Komisja Egzaminacyjna w Wilnie dla Kandydatów na Nauczycieli Szkół Średnich

Państwowa Komunikacja Samochodowa

Państwowa Orkiestra Symfoniczna w Białymstoku

Państwowa Szkoła Techniczna im. Józefa Piłsudskiego w Wilnie

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie

Państwowe Gimnazjum Anny z Sapiehów Jabłonowskiej

Państwowe Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku

Państwowe Liceum i Gimnazjum dla Dorosłych w Białymstoku

Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Państwowe Ognisko Baletowe w Białymstoku

Państwowe Seminarium Nauczycielskie

Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku

Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych

Parafia katolicka św. Katarzyny w Petersburgu

Parafia katolicka w Pompianach

Parafia pw. św. Filipa i św. Jakuba w Wilnie

Parafia św. Rocha w Białymstoku

Pasławska Aleksandra

Pautsch Fryderyk (1877-1950)

PCK

Pełnomocnik Rządu do spraw Repatriacji

Peter Andrej (1912-2003)

Petersburski Instytut Elektrotechniczny

Pękalski Leonard (1896-1944)

Photographie J. Raczynski, Varsovie, Nowy-Swiat No 19

Photographische Anstalt "MODERN", Białystok Linden-Ecke Erbsen Str. Nr. 2

Photographische-Kunst-Anstalt W. Schapiro, Bialystok Nikolaistr. 20

Photogrpnische Knust- Anstalt Ch. Taliński, Bialystok, Nikolaistr. No 24

Piliński Adam Józef (1810-1887)

Piotr Sawicki

Playtex

Poczta Polsa

Pocztowa Kasa Oszczędności

Pogorzelski

Polonia Kraków

Polska drukarnia B. Huppertca w Białymstoku

Polska Drukarnia w Białymstoku, Sp. Akc.

Polska Kresowa Drukarnia

Polska Macierz Szkolna

Polska Szkoła Średnia w Białymstoku

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

Polski Berko

Polski Biały Krzyż

Polski Czerwony Krzyż

Polski Komitet Olimpijski

Polski Monopol Loteryjny

Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Polski Związek Motorowy

Polski Związek Pływacki

Polski Związek Zawodowy Robotników przemysłu włóknistego "Praca"

Polskie Koleje Państwowe

Polskie Ośmioklasowe Gimnazjum Żeńskie w Białymstoku

Polskie Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne im. Henryka Sienkiewicza

Polskie Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza

Polskie Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza

Polskie Towarzystwo Oświatowe

Polskie Zakłady Graficzne

Polskie Zakłady Graficzne "Dziennik Białostocki"

Porzellanfabrik Metzler & Ortloff (1873-1976)

Powiatowa Kasa Chorych

Powiatowa Komenda Uzupełnień

Powiatowa Komisja Uzupełnień w Poznaniu

Powojski Juljan

Powszechna Spółdzielnia Spożywców

prezydent policji okręgu Białystok

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Pronaszko Zbigniew (1885-1958)

Pruszkowski Tadeusz (1889-1942)

Pruszkowski Witold (1846-1896)

PTTK

Publiczna Męska Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Białymstoku

Publiczna Szkoła powszechna im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku

Publiczna Szkoła Powszechna Nr 9 w Białymstoku

R

Raczyński Władysław

Radzilewski

Rapacki Józef (1871-1929)

Redakcja Miesięcznika "Drogowskazy"

Reinicke & Rubin, Magdeburg

Rendel Izrael

Rendel Izrael, ul. Sienkiewicza 6, Białystok

Reychman Jan

Roberts Gilroy (1905-1992)

Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa-Książka-Ruch”

Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa" (1947-1973)

Rocznik Tatarski

Rolke Wiesława (1930-2017)

Rossi Constante

Royal Delft

Royal Mint

Rubinsztejn Rochel

Rudnik Edmund

Rybiński Józef

Rybkowski Tadeusz (1848-1926)

Rywkind Izaak

Rzepiński Czesław (1905-1995)

Rzeźnia Miejska w Białymstoku

S

S. Freudeberg

S. Haogstraten (1627-1678)

S. Lach, Białystok, ul. Sienkiewicza 8

Sadowski Czesław (1902-1959)

Sawicki Piotr

Sawieliew Antoni

Sąd Pokoju IV Okręgu w Białymstoku

Scharff Anton (1845-1903)

Schiskoff Sergius

Schmit Johann

Sekcja Miłośników Fotografii S.U przy Szkole Handlowej P.T.K.W.E.i.H w Białymstoku

Serwan Wacława

Siły Zbrojne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Sleńdziński Ludomir (1889-1980)

słowiańska

Smyk Jan (1906-)

Sołowiej-Wedderburn Danuta (1962-)

Sołowiejczyk Józef (1862-1924)

Społeczny Komitet Pomocy Państwowemu Szpitalowi Klinicznemu im. Dr. J. Sztachelskiego w Białymstoku

Społem

Spółdzielnia Handlowa

Stanisław Kundzicz; 132 Ferry Street, Newark N.J.

Stanisławski Jan

Stanisławski Jan (1860-1907)

Starostwo Białostockie

Stelmachowicz

Stowarzyszenie "Ruchoma Wystawa Sztuki"

Stowarzyszenie Mieszkańców Przedmieść

Stowarzyszenie Miłośników Sztuki i Estetyki "Harmonja"

Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

Stowarzyszenie Polsko-Jugosłowiańskie

Stowarzyszenie Rzemieślników Chrześcijan w Białymstoku

Stowarzyszenie Urzędników Państwowych

Stronnictwo Demokratyczne

Stronnictwo Ludowe

Stryjeńska Zofia (1894-1976)

Studjum Dramatyczne im. Juljusza Słowackiego przy Stowarzyszeniu Miłośników Sztuki "Harmonja"

Suchowierski Romuald

sudowska

Szapiro Jakób

Szczepkowski Jan (1878-1964)

Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Białymstoku

Szkoła Kroju i Szycia Heleny Olendzkiej

Szkoła Muzyczna im. Fryderyka Chopina

Szkoła Muzyczna Leokadji Kahanówny

Szkoła Plastyki i Rytmiki Stanisławy Paszkówny

szkoła romanowska

Szkoła Sztuk Pięknych i Rzemiosł Artystycznych Besaleel

Szkoła Średnia Nr 2 w Białymstoku

szkoła wietkowska

Szturman Aleksander (1869-1944)

Szwaja Adela (1925-2019)

Szyk Artur

Szymaniuk Antoni (1921-1994)

Ś

Ślewiński Władysław (1854-1918)

Śnieżko Witold

Święcimski Jerzy (1927-2012)

T

T.Korpal

Tadeusz Bołoz

Taranczewski Wacław (1903-1987)

Tartu Ülikool, Loomaarsti Fakulteet

Technikum Mechaniczne w Białymstoku

Technikum Włókiennicze w Białymstoku

Teomim Simcha Frenkil

Tiega Watch Co.

Tołkin Wiktor (1922-2013)

Tołłoczko-Tur Wiktoria (1942-)

Tomaszewski Henryk (1914-2005)

Towarzystwo Akcyjne Fabryk Metalowych pod firmą „Norblin, Bracia Buch i T. Werner” w Warszawie

Towarzystwo Krzewienia Świadomego Macierzyństwa

Towarzystwo Literacko-Artystyczne

Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych

Towarzystwo Opieki Społecznej "Przystań"

Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych

Towarzystwo Popierania Plantacji Miast Rzeczypospolitej Polskiej

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Trzcińska-Kamińska Zofia (1890-1977)

Trzyklasowa Koedukacyjna Szkoła Handlowa

U

Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Urząd Gminy w Trzciannem

Urząd Skarbowy w Wilnie

Urząd Stanu Cywilnego w Białymstoku

Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie

Urząd Stanu Cywilnego w Szudziałowie

Urząd Wojewódzki Białostocki

Urząd Wojewódzki Tarnopolski

V

Verlag für allggemeines Wissen, Berlin W.9.

Voigt Carl Friedrich

W

Wandalli Władysław Mamert (1855-1942)

warsztat guślicki

warsztat guślicki?

warsztat lwowski

warsztat moskiewski

warsztat podlaski

warsztat prowincjonalny

warsztat staroobrzędowy

warsztat z Borysówki

warsztaty Sankt Petersburga?

Weiss Wojciech (1875-1950)

Wiebe Emil, Ełk

wielbarska

Wiener Leopold

Wierusz-Kowalski Czesław (1882-1984)

Wilk Zelisław

Willing Jan Abraham

Witkiewicz Stanisław Ignacy

Witkiewicz Stanisław Ignacy (1885-1939)

Witkowski M.

Wodzinowski Wincenty (1866-1940)

wojewoda białostocki

Wojewódzka Komenda Straży Pożarnych

Wojewódzka Komisja Współpracy i Spółdzielczości

Wojewódzka Rada Narodowa w Białymstoku

Wojewódzka Rada Narodowa we Wrocławiu

Wojewódzki Komitet do Spraw Bezrobocia

Wojewódzki Komitet Obchodu Święta Klasy Robotniczej 1-go Maja

Wojewódzki Komitet Tygodnia Książki Polskiej

Wojewódzki Komitet Zbiórki na Fundusz Szkolnictwa Polskiego Zagranicą

Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Imprez Artystycznych

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Białystok

Wojewódzkie Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego P.N. "Krajan" w Białymstoku

Wojskowa Komisja Uzupełnień

Wojskowy Klub Sportowy "Jagiellonia"

Wojtowicz Bazyli (1899-1985)

Wolff Józef

Wołkow Wiktor (1942-2012)

Woźnicka Bronisława

Wróblewski Ignacy

Wschodnio Małopolskie Zjednoczone Towarzystwa Ochrony dzieci i młodzieży

Wyd. "Polonia", Kraków

Wyd. kart. Artystów Polskich A.S. Kraków

Wydawnictwo Pastel

Wydawnictwo W.S.P. (Współczesna Sztuka Polska) Przemyśl

Wysocki Jan (1873-1960)

Wysoki Komisarz Republiki Francuskiej w Austrii

Wyspiański Stanisław (1869-1907)

Wytwórnia Chemiczna Farb i Klejów "Polchem"

Z

Z. Farber

Zakład "TIWOLLO" Warszawa, ul. Chłodna 12

Zakład Energetyczny w Białymstoku

Zakład fotograficzny A. Kułowskiego w Tykocinie

Zakład Fotograficzny Foto-Film

Zakład fotograficzny J. Rendel, Białystok, Sienkiewicza 12

Zakład Fotograficzny M. Gutman, Białystok, ul. Kilińskiego 15

Zakład Fotografii Artystycznej "MORO" Warszawa ul. Freta 16

Zakład Graficzny "Ruch"

Zakład Graficzny Filip Grapow

zakład jubilerski Izraela Esjejewicza Zachodera

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakłady Graficzne "DRUKPRASA"

Zakłady Graficzne Eugeniusza i Dra Kazimierza Koziańskich

Zaremba Zdzisław Andrzej

Zarząd Główny ZPAP

Zarząd Miejski w Białymstoku

Zarząd Miejski w Sokółce

Zawadzka Teresa

Zdanowicz Mikołaj

Zdrajkowski Mirosław

Zdrodowski Antoni

Zespół Pieśni i Tańca "Kurpie Zielone"

Zielińska Zofia (1924-2016)

Zieliński Kazimierz

Zjednoczone Stronnictwo Ludowe

Zjednoczony Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Zukerman Bencion (1890-1944)

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację

Związek Chemików Polskich

Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Legjonistów

Związek Legjonistów Polskich

Związek Młodzieży Socjalistycznej

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych

Związek Peowiaków

Związek Polaków Okupacji Francuskiej w Austrii

Związek Popierania Turystyki województwa białostockiego

Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet

Związek Rzemieślników Chrześcijan

Związek Strzelecki

Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych

Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury

Zyndram-Kościałkowski Marjan

A

akcesorium tytoniowe

amulet

B

banknot

biżuteria

broszura

C

cegiełka

ceramika budowlana

ciężarek

D

dokument

druk ulotny

E

element dekoracyjny

element konstrukcyjny

element naczynia

element ubioru

element warsztatu

element zastawy stołowej

etykieta

F

figurka

forma

fotografia

G

gra

grafika

I

ikona

K

karta pocztowa

kartografia

książka

M

matryca

mebel

medal

medalion

militaria

moneta

N

naczynie

narzędzie

O

obraz

odznaczenie

odznaka

opakowanie

oporządzenie jeździeckie

osprzęt rybacki

ozdoba

P

papier wartościowy

plakat

plakieta

plomba

płaskorzeźba

pocztówka

pojemnik

prasa

przedmiot kultu

przybory szkolne

R

rysunek

rzemiosło artystyczne

rzeźba

S

szkicownik

sztuciec

T

tabliczka

tkanina

tkanina dekoracyjna

tkanina użytkowa

U

ubiór

utensylia obrzędowe

Z

zegar

A

akryl

akwaforta

akwarela

akwatinta

autolitografia

B

basma

bicie

bicie stemplami

C

cięcie

cyzelowanie

czerpanie

D

dęcie

diapozytyw

druk

druk/rękopis

drzeworyt

E

emaliowanie

F

farbowanie

filigran

formowanie

fornirowanie

fotografia

fotografia czarno-biała

G

garbowanie

gięcie

giloszowanie

gładzenie

grafika

grawerowanie

gwasz

H

haft

haftowanie

I

inkrustowanie

intarsjowanie

introligatorstwo

J

jubilerstwo

K

klejenie

kolaż

koronka

kredka

kucie

L

lepienie

linoryt

litografia

lutowanie

M

malowanie

maszynopis

mereżka

metoda stykowa

miedzioryt

N

nacinanie

nadruk

narzut gipsowy

nawijanie

negatyw

nitowanie

O

obróbka jubilerska

obróbka kamieniarska

obszywanie

obtaczanie

odbitka fotograficzna

odcisk

odlewanie

olej

ołówek

opiłowywanie

P

pastele

patynowanie

pieczęć

pismo odręczne

platerowanie

podbarwianie

polewanie

R

repusowanie

rękopis

rysunek

rytowanie

S

sangwina

sepia

snycerowanie

splot płócienny

srebrzenie

stempel

stolarka

struganie

szkliwienie

szlifowanie

sztancowanie

szycie

szydełkowanie

T

tempera

tkanie

tłoczenie

toczenie

tusz

W

walcowanie

węgiel

wiercenie

wycinanie

wyciskanie

wykuwanie

wypalanie

wyplatanie

wyrób fabryczny

wyrób fabryczny (szycie)

wyrób jubilerski

wyrób ręczny

wyrób rzemieślniczy

wyszywanie

wytrawianie

Z

zwijanie

A

aksamit

alpaka

aluminium

ametyst

atrament

B

bawełna

bibuła

biskwit

błona fotograficzna

brąz

brązal

C

celuloid

cement

ceramika

cyna

cynk

D

drewno

drewno dębowe

drewno jaworowe

drewno klonowe

drewno lipowe

drewno mahoniowe

drewno orzechowe

drewno palisandrowe

drewno sosnowe

drewno świerkowe

E

emalia

F

fajans

farba

G

gips

glina

grafit

granit

J

jedwab

K

kamień

kamionka

karton

kość

kość słoniowa

L

laka

lakier

len

Ł

łupek

M

macica perłowa

malachit

marmur

metal

miedzionikiel

miedź

modelina

mosiądz

N

nić bawełniana

nikiel

O

octan celulozy

ołów

P

papier

papier fotograficzny

pergamin

piaskowiec

plusz

płótno

płyta pilśniowa

porcelana

przędza bawełniana

przędza lniana

R

róg

S

sklejka

skóra

srebro

stal

stal nierdzewna

stop aluminium

stop metali

stop miedzi

sukno

szkliwo

szkło

szylkret

T

tektura

terakota

tkanina

tkanina bawełniana

tombak

tusz

tworzywo sztuczne

W

wapień

welur syntetyczny

wełna

wiklina

Z

złoto

Ż

żelazo

1100 - 1109

1110 - 1119

1190 - 1199

1200 - 1209

1240 - 1249

1290 - 1299

1300 - 1309

1390 - 1399

1400 - 1409

1500 - 1509

1520 - 1529

1550 - 1559

1560 - 1569

1570 - 1579

1590 - 1599

1600 - 1609

1610 - 1619

1620 - 1629

1630 - 1639

1640 - 1649

1650 - 1659

1660 - 1669

1670 - 1679

1680 - 1689

1690 - 1699

1700 - 1709

1710 - 1719

1730 - 1739

1740 - 1749

1750 - 1759

1760 - 1769

1770 - 1779

1780 - 1789

1790 - 1799

1800 - 1809

1810 - 1819

1820 - 1829

1830 - 1839

1840 - 1849

1850 - 1859

1860 - 1869

1870 - 1879

1880 - 1889

1890 - 1899

1900 - 1909

1910 - 1919

1920 - 1929

1930 - 1939

1940 - 1949

1950 - 1959

1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1990 - 1999

2000 - 2009

2010 - 2019

D

Dział Archeologii

Dział Sztuki

M

Muzeum Historyczne

Muzeum Ikon w Supraślu

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego

Muzeum w Tykocinie

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy

Obiekty wybrane losowo

Wazon fajansowy z portret...
Royal Delft (wytwórca)
XIX w.
Fotografia - portret Igna...
Falk Studios (wytwórca)
1904 r.
Skakanka
Karny Alfons (1901-1989) ...
1930 r.
Rzeźba - Zielony koń
nieznane (rzeźbiarz)
2. poł. XX w.
25 centymów Konfederacji ...
mennica genewska (wytwór...
1839 r.
Tkanina - gobelin
nieznane
około 1850 r.
Rynek Kościuszki
Georg Stilke (wydawca)
1914-1918
Chrystus Wielki Arcykapła...
warsztat prowincjonalny ...
XVIII/XIX w.
Antoni Bohdanowicz
nieznane (autor)
1890-1920
Rysunek - Portret Alfonsa...
Andreev Georgi (1936-2014...
1983 r.
Portret Arpada Chowańczak...
Karny Alfons (1901-1989) ...
1942 r.
Rzeźba - Wieczność
nieznane (rzeźbiarz)
2. poł. XX w.
Grosz Fryderyka Augusta I...
mennica warszawska (wytw...
1810 r.
Józef Piłsudski
nieznane (autor)
1935-1939
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 455